بررسی نحوه حکومت حضرت مهدی (عج)

۱۱۵۶-۲۶۹۰۸

ضرورت ظهور : فلاسفه قاعده ای دارند که می گوید : غایت مفقود محال است. جهان هستی به طرف هدفی می رود که آن هدف فعلا موجود است. جهان به سوی آبادی و عدالت پیش می رود و ظهور حضرت مهدی این غایت و هدف را آشکار می سازد.
همچنین وقتی پیامبر خدا (ص) بر اتحاد و یگانگی قرآن و عترت تاکید می فرمایند. امام معصوم عدل و همتای قرآن کریم است و اگر خدا برای قرآن اهدافی را بیان می کند همان اهداف برای امام معصوم هم صادق است. حضرت امام حسین (ع) در ضرورت ظهور می فرمایند: اگر از عمر جهان جز یک روز باقی نمانده باشد خداوند آن یک روز را به قدری طولانی میکند تا مردی از فرزندان من قیام کند و زمین را چنان از عدالت و قسط لبریز می سازد که پیش از آن از ظلم و جور لبریز بود و من این را از جدم رسول خدا (ص) شنیدم.
حال که ظهور آن حضرت را قطعی می دانیم به اهداف ظهور و حکومت توجه نماییم. اهداف حکومت امام زمان در دو محور رشد معنوی و اجرای عدالت و گسترش آن در روایات اسلامی بیان شده است.
رشد معنوی : در زمان قبل از ظهور پاکی و پاکدامنی، صداقت و درستکاری، تعاون و همکاری، گذشت و ایثار و احسان و نیکو کاری جای خود را به هوس پرستی و شهوت رانی، دروغ و دغل بازی، خود محوری و موقعیت طلبی، خیانت و جنایت و افزون خواهی داده است.
حکومت آخرین ذخیره الهی در راستای زنده ساختن معنویت و برای جان بخشیدن به حقیقت طلبی تلاش می کند تا طعم شیرین حیات واقعی را به انسان سرگردان بچشاند.
عدالت گستری : از اهداف بسیار مهم امام زمان جان بخشیدن به عدالت است چنان که در تفسیر آیه ۱۷ سوره حدید می فرماید ( اعلموا ان الله یحی الارض بعد موتها ) امام کاظم علیه السلام فرمودند مقصود این نیست که زمین را با باران زنده می کند بلکه خداون مردانی را بر می انگیزد که عدالت را زنده می کنند و به سبب جان گرفتن عدل در جامعه زمین زنده می گردد.
برنامه های حکومت حضرت: ۱- احیا کتاب و سنت : امام علی علیه السلام فرمودند : در عصری که نظر شخص بر قرآن مقدم شده است، حضرت قائم افکار را متوجه قرآن می گرداند و آن را در جامعه حاکم می سازد ۲- گسترش معرفت و اخلاق: امام باقر علیه السلام فرموده اند ( زمانی که قائم ما قیام کند دست خود را بر سر بندگان خواهد نهاد و عقل های ایشان را جمع خواهد کرد و اخلاق آن ها را به کمال خواهد رساند ۳- نهضت علمی: امام صادق علیه السلام فرموده اند: ( علم و دانش ۲۷ حرف است و ۲۷ شعبه و شاخه دارد تمام آنچه پیامبران الهی برای مردم آورده اند دو حرف بیشتر نبود و مردم تا کنون جز آن دو حرف را نشناخته اند، اما هنگامی که قائم ما قیام کند ۲۵ حرف علم کامل می شود و نشر گردد ۴- مبارزه با بدعت ها . بدعت در مقابل سنت به معنای واردکردن آنچه در دین نیست و تغییر اندیشه دینی به سمت اندیشه های شخصی و تغییر در آراء دین است. امام علی علیه السلام می فرمایند: بدعت گذاران کسانی هستند که با فرمان خدا و کتاب او و پیامبرش مخالفت می ورزند و بر اساس هوای نفس خود عمل می کنند.
رشد و هدایت در زمان ظهور محقق نمی شود مگر زمانی که بدعت ها برای مردم آشکار شود و غیر دین از دین جدا شود و بدعت ها کنار گذاشته شوند و این امر از بزرگترین مبارزات امام زمان خواهد بود.

نویسنده : جواد رحیمی[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : مهدويت
ن : عبدالهی
ت : یکشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۶
امام زمان در ادیان مختلف

۱d5b52fcaf34b2bafc24f9773b5bb0ba

با تحلیل و بررسی مبانی مشترک ادیان، ضرورت حکومت واحد جهانی آشکار می شود. اگر از این پیروان ادیان سوال شود که امید به نجات در پرتو موعود و منجی چگونه محقق می شود؟ آیا این نجات و رهایی از نارسایی ها و بیداد وفساد، خود جوش و بدون هویت و رهبری و بدون سازمان امکان دارد؟ آیا کمال خواهی و عدالت خواهی که مبنای مشترک ادیان و مهمترین ارمغان منجی موعود است در فقدان یک تشکیلات و سازمان کارآمد میسر است؟ آیا کمال و عدالت بدون یک نیروی کمال خواه و عدالت خواه ممکن است؟ در همه این موارد پاسخ منفی است. چون اگر بشریت بدون برنامه و رهبر الهی توان نجات کامل و نجات حقیقی را می داشتند تا کنون و یا در آینده نزدیک انجام می دادند.  این که نجات کامل را انتظار می کشند و آن را در سایه منجی موعود جستجو می کنند گواه بر این مطلب است. لذا تشکیل حکومت آن هم از نوع واحد جهانی جزء برنامه های اصلی منجی است و این امر مورد پذیرش پیروان ادیان موجود است، لذا یکی از مبانی مشترک ادیان توحیدی است.
آیین زرتشت: طبق آموزه های این آئین بعد از زرتشت سه نجات دهنده به صورت پیاپی و هر کدام به فاصله یک یک هزار سال خواهد آمد. نخستین ایشان به نام اوشیدر درست یک هزار سال بعد از زرتشت پدیدار گشت و دومین فرد به نام اوشیدر ماه دو هزار سال بعد از زرتشت به جهان آمد و سرانجام آخرین ایشان که سوشیان نام دارد در راس هزاره سوم که آخرالزمان است می رسد و روزگار با او به پایان میرسد . سوشیانس دین را به جهان ارائه می دهد و فقر و تنگ دستی را ریشه کن می سازد، ایزدان را از دست اهریمن نجات داده، مردم جهان را هم فکر و گفتار و هم کردار می گرداند.
آئین هندو و حکومت واحد جهانی: کلکین منجی موعود هندوان چنان توصیف و معرفی شده است که عهده داری حکومت و برقراری حکومت جهانی جزء برنامه های اصلاحی اوست. او سوار بر اسبی سفید و با شمشیر آخته و شهاب گون ظهور میکند تا شرارت و ظلم را ریشه کن و عدالت و فضیلت را برقرار سازد.
یهود و حکومت واحد جهانی:منجی و موعود باوری در فرهنگ دینی یهود و مسیحیت با موضوع حکومت و پادشاهی و قدرت سیاسی عجین شده است.
مسیح فرزند داوود است او با خرد و عدل حکومت خواهد کرد، قدرت های جهان را شکست خواهد داد و مردم را از قید حکومت بیگانه رها خواهد ساخت و سلطنتی جهانی وضع خواهد کرد که در آن مردم در صلح و سعادت زندگی خواهند کرد. و در جای دیگر از پیروزی جهانی صالحان سخن می گوید: از وجود شیطان و اشرار دلتنگ مباش که به زودی ریشه ظالمان بریده خواهد شد و منتظران عدل الهی زمین را به میراث برند و آنان که لعنت شده اند پراکنده شوند.
در کتاب تورات آمده است که منجی آخرالزمان مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین، به راستی حکم خواهد کرد. در سوره اعراف آیه ۱۲۸ نیز به این مورد اشاره شده است ( قال موسی لقومه استعینوا بالله و اصبرو ا ان الارض یرثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین ) هر چند همه ادیان داعیه دار حکومت واحد جهانی در آخرالزمان هستند اما در این میان اسلام به صورت جدی و بسیار روشن نظریه پردازی کرده است. حکومت واحد جهانی را بسیار روشن ترسیم کرده و راه های رسیدن به آن را بیان کرده است. در سوره انبیاء آیه ۱۰۵ می فرماید ( و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون ) و ارض یعنی همه زمین، اشاره به حکومت واحد جهانی.

نویسنده: سعید غلامی نیا[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : مهدويت
ن : عبدالهی
ت : یکشنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۵
 
 
  آقا " تقصیر " شما نیست ... که " تصویر "شما نیست من آیینه ای پر شده از گرد و غبارم ..!  
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.