صله رحم در آیات و روایات

۱_۰

خویشاوندی افراد از طریق رحم واحد معنایی است که از این کلمه فهمیده می شود. خویشاوندی پدری و مادری و خویشاوندی از طریق اولاد را شامل می شود. امام صادق(علیه السلام) در جواب سوال راجع به رحم فرمود:«هی قرابتک» یعنی صله رحم پیوند به تمام خویشاوندان است. محرم باشد یا نامحرم دور باشد یا نزدیک واسطه داشته باشد و یا نداشته باشد.

امام صادق(علیه السلام) می فرمایند: صله رحم و نیکی به برادران روحانی و ایمانی حساب را در روز قیامت آسان می کند و از گناه نگه می دارد. پس به نزدیکان خود صله رحم کنید و به برادران خود نیکی نمائید هر چند خود نیکی به سلام کردن و پاسخ سلام دادن باشد. و در روایت دیگر می فرماید: صله رحم کنید هر چند به جرعه آبی به رحم دادن باشد.

قطع رحم هم عبارت از هر امری است که در عرف بریدگی از آن فهمیده شود مانند سلام نکردن یا رو ترش کردن، یا رو برگرداندن یا ترک احترام و ادب نمودن یا در سفر جواب نامه ندادن یا در حضر ترک دیدار و یا مثلا عیادت نکردن اگر مریض شود یا از سفر بازگردد. قطع رحم با ارحام مختلف است. شکی نیست که صدق عرفی قطع و صله رحم به حسب زمان و مکان و مراتب ارحام و خصوصیات آن ها فرق نمی کند. ممکن است عملی نیست به رحم نزدیک قطع باشد ولی نسبت به رحم دور نباشد یا ممکن است نسبت به رحم شریفی دارای مقامی است قطع و نسبت به دیگری نباشد. البته در مواقع شک باید جانب احتیاط را مراعات نمود که مبادا در گناه کبیره قطع رحم واقع شویم در صورتی که بعضی از ارحام نسبت به شخص قطع رحم نموده نمی شود و با او معامله به مثل کرد یعنی او هم کار کند که در عرف قطع رحم باشد به عبارت دیگر قطع رحم نسبت به جمیع ارحام حرام است حتی آن هایی که با او قطع رحم نموده اند. قدر مسلم او وجوب صله مقداری است که در ترک آن قطع رحم عرفا صدق نماید پس هر عملی که صله ی رحم بر آن صادق باشد به طوری که اگر به جا نیاورده می گویند قطع رحم کرده آن عمل شرعا واجب است. هر گاه شخص ثروتمندی رحم فقیری داشته باشد که محتاج مخارج ضروریه مانند نفقه روزانه یا معالجه ی مرض شده و از رحم ثروتند و متمکن خود مطالبه وجهی برای ضرورت کند اگر از او مضایقه کرد قطع رحم نموده و دادن این مال به قدری که رفع حاجتش بشود صله رحم و شرعا هم شکی در واجب بودنش نیست. همچنین هر نوع حاجت ضروری که داشته و به رحم خود عرضه بدارد و او هم از عهده بر می آید به طوری که اگر اعتنایی نکند در عرف قاطع رحم شمرده می شود صله رحم واجب است یا اینکه در انجام حاجتش در معصیت واقع می شود که در این صورت واجب نخواهد بود.

نکاتی برگرفته از روایات در مورد صله رحم:

با بستگان خود دیدار داشته باشید هر چند در حد خویشاوندان، آبی باشد.

صله رحم عمر را زیاد و فقر را دور می سازد.

با صله رحم رزق توسعه می یابد.

بهترین قدم قدمی است که برای صله رحم و دیدار اقوام برداشته می شود.

در نتیجه صله رحم مقام مخصوص در بهشت نصیبتان می شود.

به سراغ بستگان برونید هر چند آنها بی اعتنایی کنند.

صله رحم کنید هر چند شخص از بستگان نباشد.

صله رحم کنید گرچه با یک سلام.

صله رحم مرگ و حساب روز قیامت را آسان می کند.

صله رحم کنید گرچه یکسال راه بروید.

اسلام با انزوا مخالف است.

صله رحم باعث تزکیه عمل و رشد اموال می شود.

امام صادق(علیه السلام) می فرمایند: پدرم سفارش کرده با افرادی که با فامیل خود رابطه ندارند دوست نشو.

عبدالله بن سنان می گوید به امام صادق (علیه السلام) عرضه داشتم: پسر عمویی دارم که با او صله ی رحم می کنم و او از من دوری می جوید و من نیز می خواهم از او دوری بجویم اما فرمود اگر قطع نمودی خداوند رحمت خود را از هر دوی شما قطع می فرماید .

گردآورنده: علی مهریان[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : احادیث و روایات اسلامی
ن : عبدالهی
ت : جمعه, ۱۷ دی ۱۳۹۵
بررسی نماز از منظر روایات اسلامی

همه اعمال دینی که بر انسان تکلیف شده است دارای شرایط و آدابی است که باید فرد رعایت نماید.
در مورد نماز رعایت این آداب و شرایط بسیار مهم است. از قول رسول خدا(صلی الله علیه و آله) نقل شده است که فرمود:« دو مرد از امت من به نماز می ایستند و رکوع و سجود هر دو نفرشان یکی است اما فاصله ی نماز آن ها با یک دیگر از زمین تا آسمان است، این فاصله ایجاد نشده است مگر اینکه در آداب و شرایط نماز آن دو فاصله وجود دارد». پرهیز از توجه به غیر خدا در نماز. رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرموده اند: «تا زمانی که بنده (در نماز به اطراف خود) التفات و توجه نکند خدوند رو به او دارد». علت توجه به غیر خدا در نماز به فرموده روایات وسوسه های شیطان است و سفارش شده است که در نماز از این وسوسه ها دوری کنید و تنها به خدای تعالی توجه نمایید.
در روایات سفارش شده است که از تباه کردن نماز بپرهیزید. امام علی (علیه السلام) می فرمایند: «بدان که همه چیز تابع نماز توست که هر کس نماز را ضایع گرداند دیگر کارها نیز ضایع می کند».
و رسول خدا نیز فرموده اندکه:« تا زمانی که فرزند آدم بر نماز پنج گانه مواظبت کند شیطان از او وحشت دارد اما همین که آن ها را ضایع کرد بر وی دلیر می شود و او را در بلاهای سخت می افکند».
نماز فریضه ای بسیار مهم است . در روایات اسلامی یکی از عوامل جهنمی شدن انسان را ترک نماز اعلام کرده اند. امام علی (علیه السلام) می فرمایند: مراقب نماز باشید و آن را پاس بدارید و بسیار به جای آورید و به وسیله آن به خدا تقرب جویید. زیرا نماز در اوقات معین بر مومنان واجب گردیده آیا به فریاد دوزخیان گوش فرا نمی دهید که وقتی از آن ها پرسیده شود چه چیز شما را به دوزخ کشانید؟ گویند ما از نماز گزاران نبودیم.
و در این باب رسول خدا(صلی الله علیه و آله) می فرمایند: «در میان مسلمان و کافر فاصله ای جز این نیست که نماز واجب را عمدا ترک کند یا از روی سبک شمردن آن را نخواند». و همچنین فرمود: «مرز میان ایمان و کفر ترک نماز است». و امام صادق (علیه السلام) نماز را برابر با کل اسلام می داند و می فرماید: «کسی که نماز را ترک کند بهره ای از اسلام ندارد.
همچنین در روایات معصومین(علیه السلام) بسیار سفارش شده است به نماز اول وقت. امام صادق (علیه السلام) می فرمایند:« فضیلت نماز اول وقت بر آخر وقت هم چون فضیلت آخرت بر دنیاست». و همچنین می فرمایند:« هر نمازی دو وقت دارد اول وقت  و آخر وقت. اول وقت بهترین زمان نماز است. هیچ کس نباید بدون علت نماز را به آخر وقت موکول کند. آخر وقت فقط برای بیمار و کسی که عندی دارد قرار داده شده است. اول وقت مایه خشنودی خداست و آخر وقت باعث آمرزش خواست».
نماز آثار فراوانی برای نماز گذار دارد از جمله در روایات اسلامی از امام علی (علیه السلام) آمده است: «خداوند ایمان را برای پاک کرن مردم از آلودگی شرک واجب گردانید و نماز را برای دور کردن آن ها از کبر». و امام باقر(علیه السلام) ی فرمایند: «نماز موجب تثبیت اخلاص و دوری از کبر است».
و امام علی (علیه السلام) خطاب به کمیل می فرمایند: «ای کمیل مهم این نیست که نماز بخوانی و روزه بگیری و صدقه بدهی! مهم این است که نماز با دل پاک و عمل خدا پسندانه و خشوع راستین صورت گیرد».
امام علی (علیه السلام) می فرمایند:«اگر نماز گذار بداند که چه هاله ای از جمال خدا را فرو می پوشاند هرگز دوست ندارد که سر خود را از سجده بر دارد».
تفکر و تدبیر در نماز: اگر کسی دو رکعت نماز بخواند و در آن به هیچ یک از امور دنیوی فکر نکند خداوند گناهان او را می بخشد و گناهی میان او و خداوند باقی نمی ماند.
گردآورنده: هادی قائدی[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : احادیث و روایات اسلامی, مقالات
ن : عبدالهی
ت : دوشنبه, ۳ آبان ۱۳۹۵
حدیث غدیر

حدیث غدیر از احادیثی است که تواتر آن را بزرگان و دانشمندان علم رجال و حدیث اهل سنت تایید کرده اند. بنابراین نمی توان در اصل صدور آن تردید کرد اما اینکه منظور رسول خدا از مولا ی ولایت و امامت امیر المومنین بود یا صرف محبت و دوستی آن حضرت، بحثی است که از گذشته تاریخ بین مورخان شیعه و سنی جریان داشته است.
بسیاری از بزرگان و دانشمندان اهل سنت که در ادبیات عرب هم توانمند بوده اند: مولا را در روایت غدیر به معنای دوستی گرفته اند حتی ادعا کرده اند که به اجماع اهل لغت لفظ مولا هیچ گاه به معنای«اولی» به کار نمی رود با این حال بسیاری دیگر از اهل لغت با آوردن مصادیق هایی به این قول تصریح نموده اند که مولی به معنای اولی آمده است. و اولی به تصرف یعنی همان امام و ولی امر.
محمدبن اسماعیل بخاری: باب تفسیر سوره الحدید قال مجاهد…«مولاکم» اولی بکم- ابن عطیه اندلی- بیضاوی- ابوعبدالله قرطبی و بسیاری دیگر به این نکته تصریح کرده اند که مولی به معنای اولی آمده است. بنابراین و مطابق با این قول بعضی از دانشمندان اهل سنت تصریح کرده اند که حدیث غدیر صراحت در امامت و ولایت امیر المومنین از جمله: ابو حامد غزالی- ابن جوزی- محمد بن طلحه شافعی و…
نکته دیگر اینکه در مورد حدیث غدیر در بعضی از نقل قول ها این روایت با لفظ ولی نقل شده است« من کنت ولیه فهذا علی ولیه»
در روایت هایی که از خلفا نقل شده است آنان خود را ولی رسول خدا می دانستند و یا ابوبکر خود را ولی امر مسلمین می دانست و این کلام به کرات از آنان نقل شده است.
نکته جالب دیگر اینکه وقتی ابوبکر می خواست عمر را به عنوان جانشین خود معرفی کند از لفظ ولی استفاده کرد. و عمر هم خود را ولی مسلمین معرفی کرد و این مسئله نشان می دهد که استفاده از این لفظ به عناون حاکم و خلیفه رسول خدا رایج بوده است و به همین مناسبت هم رسول خدا در خطبه غدیر از این لفظ استفاده کرده است.
رسول خدا(صلی الله علیه و آله) قبل از جمله« من کنت مولاه فعلی مولاه» از مردم اقرار گرفت که «الست اولی بکم من انفسکم» وقتی همه مردم سخن آن حضرت را تصدیق کردند بلافاصله بعد از آن فرود پس هرکس من مولای او هستم، علی نیز مولای اوست. استفاده از فاء تفریح در این روایت به صراحت این مطلب را ثابت می کند که ولایت امیر المومنین همان ولایت رسول خداست و مسلمانان همان طور که وظیفه دارند از فرمان رسول خدا در همه حال اطاعت نمایند واجب است از علی(علیه السلام) هم اطاعت نمایند.
نزول آیه بلاغ قبل از حادثه غدیر، روایات زیادی در کتاب های اهل سنت وجود داردکه ثابت می کند این آیه قبل از واقعه غدیر و درباره ولایت امیر المومنان است.
و نکته دیگر آنکه: بعد از آن که رسول خدا حضرت را به عناون خلیفه خود تعیین نمودند و آن را اعلام کردند مردم یکی یکی آمدند و به آن حضرت تبریک گفتند. نفس تبریک گفتن حکایت از آن دارد که حضرت علی به مقام و منصب جدیدی منصوب شده بودند و این مسئله قرینه بسیار مهمی است بر نصب آن حضرت توسط پیامبر(صلی الله علیه و اله) به عنوان جانشین.
گردآورنده: اسماعیل قربانی[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : احادیث و روایات اسلامی
ن : عبدالهی
ت : سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۵
 
 
  آقا " تقصیر " شما نیست ... که " تصویر "شما نیست من آیینه ای پر شده از گرد و غبارم ..!  
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.